izine-hero

Izegems stadsmagazine

De uitdaging

Tot enkele jaren terug was er het ‘stadsperiodiek’, een maandelijkse uitgave van de gemeente Izegem voor zijn inwoners. Dit krantje creëerde weinig betrokkenheid bij de bevolking en was aan vernieuwing toe.

Begin 2013 werd een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het ontwerp van een tweemaandelijks magazine met artikels en reportages die zou focussen op ‘de Izegemnaar’ en wat er reilt en zeilt in zijn stad.

24 kandidaten dongen mee en 14 ervan dienden een ontwerp in.

izine-magazine-02

Magazine

De keuze viel op het ‘Izine’ van Visual.

We stelden een aantrekkelijk “salonmagazine” voor, dat iedereen wil gelezen hebben. De ruime waaier aan informatie en weetjes zorgt ervoor dat jong en oud zijn gading vindt in het Izine.

De grote, mooie foto’s – liefst genomen door Izegemnaren – en toegankelijke artikels geven de lezer een unieke beleving van zijn of haar stad. Ook de frisse en hedendaagse vormgeving draagt hiertoe bij.

Visual staat in voor de opmaak van het magazine, maakt deel uit van de redactieraad en zorgt voor opvolging van het drukwerk.

izine - magazine 04
izine - magazine 05
izine - magazine 06
izine - magazine 07
izine - magazine 08
izine - magazine 09

Reactie

In ons magazine ‘Izine’ willen we stadsinformatie op een boeiende en niet-alledaagse manier weergeven. Dat is geen makkelijke klus. Maar de ploeg van Visual denkt hierin actief mee. Ze zijn erbij vanaf de eerste redactievergadering tot en met de aflevering van de gedrukte Izines bij het verdeelcentrum. Ze hebben een creatieve en kritische inbreng en zijn elke keer weer nauw betrokken bij de totstandkoming. Visual is voor ons dan ook geen klassieke ‘leverancier’, maar een echte partner met een heel waardevolle mening.

– Piet Vancoillie, Stad Izegem –

izine-sfeer-1
izine-sfeer-3
izine-sfeer-2